Dalian Polytechnic University

Professionals

 1.Academician of Chinese Academy of Engineering

 Zhu Beiwei 

 2.Professors Enjoying Special Government Allowance from the State Council

 Ge Jiping,Li Rongde, Zhu Beiwei,Zhou Jinghui ,Zheng Laijiu,Li Xianzhen,Wang Jihui , Hou Hongman, Zhu Jingbo,Tian Jing, An Qingda,Ren Wendong

 3.“Enterprising Scholars”of Universities in Liaoning Province

 Zhu Beiwei,Jin Fengxie                 

 4.Pilot Talent of Liaoning Province

 Zhu Beiwei                      

 5.Excellent Experts of Liaoning Province

 Wang Jihui, Jin Fenxie                   

 6.Distinguished Visiting Professors of Liaoning Province

 Ren Wendong, Wang Jihui,Li Xianzhen ,Hou Hongman,An Qingda,Zhou Dayou                       

 7.Specialty Leaders of Universities in Liaoning Province

 Wang Zhisen, Ren Wendong, Zhu Beiwei,Zhang Chunzhi,Qian Xiaonong

 8.Famous Teachers of Liaoning Province

 Ma Liming,Ren Wendong,Ren Jian,Mu Guangqing,Hu Zhiqiang,Qian Xiaonong,Zhai Bin,Pan Li,Zhang Fenghai,Zhang Chunzhi,Guo Jing                    

 9.Teacher Listed in the Hundred-Level of “Ten-Hundred-Thousand Senior Talents Introduction Project”of  Liaoning Province

 Zhang Jianjun                        

 10.Teachers Listed in the Hundred-Level of “Hundred-Thousand-10 Thousand Talents Project” of  Liaoning Province

 Ma Hongchao, Wang Jihui,Wang Dequan,Tian Jing,Sun Liming,An Qingda,Zhu Beiwei,Zhu Jingbo,Mu Guangqing,Zhang Yu,Zhang Chunzhi,Li Xianzhen,Yu Hongshan,Hou Hongman,Dong Xiaoli,Zhou Dayong, Yu Jingjie,Dong Xiuping,Lu Jie   

 11.Teachers Listed in the Thousand-Level of “Hundred-Thousand-10 Thousand Talents Project” of  Liaoning Province

 Ding Wei ,Ma Hongchao,Wang Yong,Ye Shuhong,Ren Wendong,Liu Jingxiao,  An Qingda,Zhu,Beiwei,ZhuJingbo,Mu Guangqing,Zhang Zongshen, Zhang Yu,Yang Hua,Lin Hai,Yu Hongshan,Pang Guibing,Shi Haiqiang,Zeng Hui,Wu Haitao,  Yang Fan,Cui Huijuan,Hou Chuanjin,Yu Zhimin,  Zhang Gongliang

 12.Outstanding Young Teachers of Universities in Liaoning Province

 DingWei,TianJing,RenWendong,LiuJingxiao,SunYumei,AnQingda,ZhangFengrong,ZhangZongshen,Zhang Yu,Zhang Chunzhi,Yang Yanjun,Yue Qin,Yu Hongshan,Ni Chunyan,Xia Ying,Geng Juan ,QianFang,Cao Yafeng,Jiao Liyong  ,Cheng Jinshi,

 13.Teachers Enjoying Special Government Allowance from Dalian Municipal Government

 Wang Dequan,  Ren Wendong,Ren Jian,An Qingda,Zhu Beiwei,Zhang Chunzhi , Li Xianzhen, Zhou Jinghui, Qian Xiaonong,Mu Guangqing,

 14.Pilot Talents of Dalian City

 Wang Jihui,Ren Wendong,Zhu Beiwei, Li Xianzhen,An Qingda,Tian Jing       

 15.Experts of Great Contribution to Dalian City

 Zhu Beiwei,Li Xianzhen        

 16.Excellent Experts of Dalian City

 Wang Jihui,Tian Jing,Ren Wendong,Ren Jian,Zhu Beiwei,Zhang Chunzhi, LiXianzhen,ZhouJinghui, Zheng Laijiu, Hou Hongman,Pan Li,Wang Xiushan,An Qingda,Ye Shuhong,Zhu Jingbo, Qian Xiaonong, Dong Xiaoli  ,   Mu Guangqing,Wang Zhisen  

 17.Reserve Pilot Talents of Dalian City

 Wang Xiao,Ye Shuhong, Zhou Dayong,Pang Guibing,Huang Leichang

|